Hvad er samråd?

Samråd er ét af folketingets instrumenter til at føre tilsyn med central­administra­tion­ens daglige arbejdsgang.

På et samråd møder ministeren sammen med en gruppe embedsfolk og svarer på en række spørgsmål som folketingsudvalget på forhånd har sendt. På mødet kan der stilles uddybende spørgsmål indenfor de godkendte spørgsmåls rammer.

Samråd er ikke en afhøring af ministeren

Selvom mange fremstiller samråd som en afhøring af ministeren i stil med et amerikansk courtroom drama, har forestillingen intet med ministeren som person at gøre.

Selvom ministre siger ”jeg“ mener de ”samtlige ansatte i mit ministerium”. Derfor rådfører ministrene sig ofte med de medbragte embedsfolk.

Hvis et folketingsmedlem mener at ministeren personligt har overtrådt lovgivningen, skal medlemmet foreslå at Rigsretten nedsættes. Dette kan også gøres af dronningen.

spørgsmålstegn